Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας

Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας  © | Privacy Policy`

ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ

Αισθανόμαστε πολύ οικείοι προς όλους εκείνους που ανεξαρτήτως χριστιανικού δόγματος ή ομολογίας εκζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια και φροντίζουν να ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. Θεωρούμε ότι στους καιρούς που διανύουμε, με τον αντιχριστιανισμό και την αθεΐα να ακμάζουν, υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασιών μεταξύ όλων των Χριστιανών. Είμαστε ανοικτοί προς κάθε τέτοια προσπάθεια στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού των πεποιθήσεων και απόψεων. 

πΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ;

Η ΕΕΕΠ διακρίνει τις ρίζες της στα μεγάλα μεταρρυθμιστικά κινήματα που συνέβησαν στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα, με γνωστότερο αυτό του Μαρτίνου Λούθηρου, αλλά και σε αναμορφωτικές θρησκευτικές κινήσεις που παρουσιάστηκαν στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μετέπειτα. Η ιστορία της άρχισε πριν από 100 περίπου χρόνια με τις προσπάθειες του οδοντίατρου Θεοφάνη Ζαφειρόπουλου, που άφησε πολλά υποσχόμενη σταδιοδρομία στην Ελβετία και ήρθε στον τόπο του κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και προτρέποντας τους ακροατές του να ζουν σύμφωνα με τις αρχές της Αγίας Γραφής. Τα μέλη της ΕΕΕΠ αυτό συνεχίζουν και κάνουν μέχρι σήμερα.

ΠΟΥ ΕΝΤΑΣσΟΜΑΣΤΕ;

Η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Πατρών (ΕΕΕΠ) ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των Διαμαρτυρομένων ή Προτεσταντικών ή Ευαγγελικών Εκκλησιών, οι οποίες εκπροσωπούν το 24.5% του συνόλου των Χριστιανών παγκοσμίως, με τις Καθολικές Εκκλησίες να εκπροσωπούν το 56.3% και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες το 10%. Στον Ελλαδικό χώρο εντάσσεται στην «Κοινωνία των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών», μια ομάδα 50 περίπου Εκκλησιών που έχουν συγγενείς απόψεις και λειτουργούν σε καθεστώς διοικητικής και λειτουργικής αυτονομίας. Η ΕΕΕΠ είναι αυτοχρηματοδοτούμενη. Οι Λειτουργοί της ασκούν βιοποριστικά επαγγέλματα.

Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία

Αποτελεί ένα τμήμα της παγκόσμιας Κοινωνίας των πιστών, που ζουν με βάση την τήρηση της διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού Χριστού.Ελεύθερη: Σημαίνει αδέσμευτη, ανεξάρτητη από κάθε κρατική ή εκκλησιαστική αρχή. Οι πιστοί καθορίζουν τις υποθέσεις τους σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και υποχρεώσεις της Κοινωνίας στην οποία είναι ενταγμένοι. Τα οικονομικά μέσα διασφαλίζονται από ελεύθερες προσφορές των μελών της χωρίς δεσμεύσεις.


Ευαγγελική:Σημαίνει, ότι τα μέλη της αναγνωρίζουν το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή στο σύνολό της ως το μοναδικό κανόνα για τη διδασκαλία και τον τρόπο ζωής. Οι πιστοί αποδέχονται τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, πραγματοποιούν, κατά το υπόδειγμά Του, το βάπτισμα, το Αναμνηστικό δείπνο του Κυρίου και μετέχουν στις συναθροίσεις για να τραφούν και να αυξηθούν πνευματικά.


Εκκλησία:Προσδιορίζει την κοινωνία των ανθρώπων που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, ως προσωπικό τους σωτήρα και Κύριο. Ζουν σύμφωνα με τη διδασκαλία Του και δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον τους με πνεύμα αγάπης, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός.