Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας

Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας  © | Privacy Policy`

Δραστηριότητες

Η   εκκλησία μας είναι στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας καθώς και των μελών της εκκλησίας.

Τι πιστεύουμε

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Πατρών, όπως άλλωστε και όλες τις Διαμαρτυρόμενες Εκκλησίες διεθνώς από τις Ορθόδοξες και Καθολικές, είναι ότι θεωρεί την Αγία Γραφή, τη Βίβλο, ως το μοναδικό οδηγό πίστης. Οπως και οι πρώτοι Χριστιανοί, θεωρούμε την Αγία Γραφή ως το μοναδικό βιβλίο που είναι θεόπνευστο, υπό την έννοια ότι γράφτηκε από ανθρώπους που έδωσαν μεν το προσωπικό τους ύφος αλλά εμπνεύστηκαν και καθοδηγήθηκαν από τον Θεό. Συνεπώς κείμενα εκκλησιαστικών Πατέρων, αποφάσεις Συνόδων και άλλο υλικό θρησκευτικού περιεχομένου είναι σεβαστά και διαφωτιστικά αλλά γίνονται αποδεκτά μόνο εφ’ όσον δεν αντίκεινται στην Αγία Γραφή. Είναι γνωστό βεβαίως ότι για διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής υπάρχουν διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις – άλλωστε «εκ μέρους γαρ γινώσκομεν» (Α΄ επιστολή απ. Παύλου προς Κορινθίους, κεφ 13, εδ 9). Το βασικό όμως είναι να μένει κανείς προσηλωμένος στο πνεύμα της Βίβλου και να σέβεται τις χριστιανικές θέσεις του άλλου.

Σε ό,τι αφορά στη λατρευτική πρακτική μας φροντίζουμε να καλλιεργούμε τα στοιχεία που ήταν και οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή το κήρυγμα και τη διδασκαλία από το λόγο του Θεού, την μεταξύ των πιστών του Χριστού επικοινωνία, τη θεία Κοινωνία και την προσευχή. (Πράξεις των Αποστόλων, κεφ 2, εδ 42).

Τέλος παρακολουθούμε τα δρώμενα στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς καθώς και τις τάσεις στη σύγχρονη σκέψη και τέχνη και φροντίζουμε να βρίσκουμε τρόπους ώστε το μήνυμα του Ιησού Χριστού να μεταδίδεται με εύληπτο, επίκαιρο και κατανοητό τρόπο.