Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας
Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας

Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πάτρας  © | Privacy Policy`

Αρχικά ο Θεός έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο στη δημιουργία Του πάνω στη γη , αλλά και την ευθύνη ό,τι Αυτός δημιούργησε.

Άρθρα